Psicologia per a adults a Sabadell

Psicologia adults a Sabadell

Centre d'Especialistes Sabadell es dedica a l'atenció psicològica a Sabadell. Tracta els diferents trastorns especifics en la psicología dels adults: afectius, relacionals i laborals.

Trastorns psicològics més habituals en adults

Us describim a continuació de forma més detallada les tipologies de transtorns psicológics més hatibuals en adults i els seus indicadors, que tractem de forma persionalitzada al nostre centre de Sabadell.

 • Trastorns del son

  Els trastorns del son tenen unes repercussions tan a nivell físic i fisiològic com psicològic. Poden ser trastorns en l'inici i el manteniment del son, trastorns per somnolència excessiva, trastorns del ritme son-vigilia, i disfuncions associades al son, les fases del son o la vigília parcial. Parlem de: insomni, hipersòmnia, narcolèpsia, trastorn del son relacionat amb la respiració, malsons, terrors nocturns, somnambulisme, etc. També poden ser deguts a trastorns mentals o mèdics.

 • Trastorns de la conducta alimentària

  La conducta alimentària normal i les seves desviacions patològiques només s'entenen si s'observen des dels tres nivells organitzatius: neurobiològic, psicològic i relacional. Per disminució de la ingesta: rebuig alimentari i anorèxia nerviosa. Per excés d'ingesta: obesitat, bulímia nerviosa, etc.

 • Trastorn del control d'impulsos

  Tenen en comú la impulsivitat i la dificultat per resistir-se a dur a terme algun acte. Sovint donen lloc a sentiments de culpa. Es tracte del trastorn explosiu intermitent (episodis aïllats de pèrdua del control d'impulsos amb agressivitat), la cleptomania, la piromania, etc. I el joc patològic, que comporta un deteriorament individual, familiar i social.

 • Conducta i patologia sexual

  Des del punt de vista psicològic, ens referirem a les disfuncions psicosexuals. La majoria de trastorns es situa a la fase d'excitació i a la orgàsmica o son deguts a la falta de desig sexual, tant masculí com femení. Es tracte de : disminució o absència de fantasies i desig sexual, aversió i evitació al contacte sexual genital, absència o retard de l'orgasme, incapacitat per mantenir l'erecció, dolor genital, ejaculació precoç, etc.

 • Trastorns psicosomàtics

  Es refereixen a símptomes o preocupacions somàtiques sense causa mèdica coneguda i que es tendeixen a atribuir a malalties físiques. Son: trastorns de somatització, trastorns per dolor, hipocondria, etc. Ja sigui per una historia de múltiples símptomes físics, o bé quan el símptoma és el dolor, el temor o convicció a patir d'una malaltia greu, a un defecte imaginat de l'aspecte físic, un o més símptomes físics que provoquen malestar, etc.

 • Histèria

  L'escola psicoanalítica contemporània considera els símptomes histèrics com el producte de conflictes infantils i impulsos reprimits i no resolts. La histèria envaeix tota la patologia mèdica. Es caracteritza per fenòmens de conversió (aparició de símptomes que afecten les funcions motrius o sensorials -afàsia, ceguesa, paràlisi, etc.- i on els factors psicològics estan associats al símptoma) ò dissociatius (alteracions de la identitat, la memòria o la consciència).

 • Trastorns d'angoixa

  L'angoixa ens acompanya al llarg de l'existència. L'angoixa patològica és més corporal, desproporcionada i persistent per sobre dels límits adaptatius i afecta el rendiment, el funcionament psicosocial i la llibertat personal. Es presenta de manera aguda per crisis d'angoixa (o atacs de pànic) o de forma permanent com ansietat generalitzada.

 • Fòbies

  La fòbia és un temor desproporcionat, irracional i fora del control voluntari que porta a evitar la situació temuda. Parlem d'agorafòbia (temor a llocs oberts, a llocs públics, a sortir de casa.) fòbia social (temor a les situacions socials fora de l'àmbit familiar ò a ser avaluat pels altres) i fòbies específiques (a animals, volar, l'alçada, trons, sang, etc.).

 • Trastorns obsessius

  Les manifestacions clíniques dels trastorns obsessius son els pensaments obsessius , que es poden manifestar com a impulsos , temors, idees i dubtes obsessius i les compulsions, que son actes o rituals compulsius com formes de conducta estereotipada que es repeteixen una i altre vegada. Poden dificultar el viure quotidià i ser força incapacitants.

 • Trastorns depressius

  L'eix nuclear afectiu de la depressió és la tristesa vital i profunda que envolta el subjecte fins afectar totes les àrees de la seva relació intrapersonal i interpersonal. Però també pot aparèixer ansietat i irritabilitat. La clínica de la depressió es condensa en cinc grans àrees: afectivitat, pensament-cognició, conducta, ritmes biològics i trastorns somàtics.